ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

A motorcycle club assumes a serious hierarchy in leadership just like any other organization. At the top is the president who is the head of the executive committee and the MC CEO. 

The treasurer is in charge of the motorcycle club funds. He is also the custodian of the

We have sergeant-at-arms whose job is to ensure that the club’s bylaws are adhered to. The road captain is the boss in the road runs and everything related to the road.

525-Domotra_Kontova-6026
ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Come Ride with Us!

Become a Part of
Our Family

X
Add to cart